Розвиток просторового мислення молодших школярів і дошкільнят


 

Становлення мислення людини та її основних видів відбувається в дошкільному і молодшому шкільному віці. Пов’язано це з фазою активного інтелектуального розвитку і в даний період часу навчання відбувається набагато простіше і ефективніше.

Величезне значення у віці 3-8 років набуває просторове мислення. У структурі психіки людини воно відповідає за орієнтацію в просторі, створення у свідомості людини образів простору і використання їх в процесі вирішення різноманітних завдань.

Відмінною особливістю просторового мислення є той факт, що його одиницею виміру служить образ, який укладає у собі специфічні характеристики простору: розмір, форма, взаємини між його частинами, місцезнаходження в просторі і т. п.

Просторове мислення — це база, на якій будується велика частина навчальної і згодом трудової діяльності людини, тому розвиток і формування цього виду розумової активності дуже важливо для професійної успішності особистості.

Особливо це стало актуальним у період сучасності, коли зросла роль схематичності, графічних зображень, умовних позначень.

Етапи розвитку

Формування просторового мислення відбувається поетапно, зачіпаючи всі періоди формування людини:

 • Початкова форма орієнтування з’являється в ранньому віці, коли у дитини вибудовується зв’язок між аналізаторами — слуховими, зоровими і руховими;
 • Усвідомлення свого положення щодо простору формується до трирічного віку;
 • До семи років отримують свій розвиток перші уявлення про навколишній просторі;
 • Формування сприйняття простору у вигляді системи відбувається через навчання на уроках математики і геометрії в молодшому шкільному віці.
 • Кожен з цих етапів, крім першого, одержує свій розвиток у діяльності ігрової і навчальної, тому батькам і вчителям важливо не упустити час, коли є можливість максимально ефективно сформувати сприйняття простору і орієнтацію в ньому.

  Розвиток у дошкільному віці

  Важливість просторового інтелекту в розвитку і становленні дошкільнят неможливо переоцінити – це значуща сторона людської свідомості, яка сприяє орієнтації в навколишньому світі, його оволодіння різними видами навчальної і трудової діяльності, ефективному засвоєнню нових знань.

  Развитие пространственного мишления младших школьников и дошкольников

  Проте, на поточний момент часу дослідження в області розвитку просторового сприйняття у дітей дошкільнят проводяться вкрай неактивно, у зв’язку з чим мало випробуваних методик з освоєння математики в дошкільному віці.

  Цікаве за темою:  Запаморочення при повороті голови: причини і лікування

  Так само немає істотних критеріїв оцінки ступеня розвитку просторового інтелекту до надходження дитини в перший клас. Основи математики закладаються в обмеженому форматі оперування числами. Проведені дослідження виявили, що вихователі дитячих садків мають слабке розуміння просторового мислення, уяви і сприйняття, тому, найчастіше, дитина потрапляє в школу не будучи підготовленим в області математики. Однак, батьки в змозі самостійно розвивати у своїх дітей сприйняття простору, виконуючи з ними вправи та завдання з області математики і геометрії. Ці методи є доступними для дітей, старше трьох років і вже визначають фігури та кольори.

  1. «Знайди скарб». Ця вправа сприяє розвитку орієнтування в просторі за допомогою плану або креслення. Потрібно разом з дитиною намалювати план кімнати із зазначенням на ньому розташування всіх предметів, при цьому не забудьте пояснити своїй дитині, що план – це вид зверху. Потім дитина повинна вийти з кімнати, а сховайте де-небудь його іграшку, визначивши її місцезнаходження на «плані».
  2. «Помісти кішку». Суть завдання – у визначенні дитиною розмірів знайомих йому предметів, речей, тварин. Попросіть його показати якусь тварину і припустити, яке місце воно може вміститися. Наприклад, чи може кішка поміститися в склянку? А в коробку від телевізора? І т. п.
  3. «Розстав правильно!». Необхідно дати дитині різні геометричні фігури, його завдання – розставити їх за вашою вказівкою «ближче», «далі», «вперед», «назад», і т. п.
  4. «Лабіринт». Дитина закриває очі і креслить собі шлях, а дорослий (або ведучий) допомагає йому вказівками: «вліво», «вправо», «вперед», «назад» і т. п.
  5. «Хто уважний?». Для молодших дошкільнят і дітей 3-5 років, буде цікава наступна гра – дитина уважно оглядається в приміщенні, де він знаходиться і запам’ятовує оточуючі його предмети. Дорослий ставить запитання, з використанням слів, що вказують на місце розташування, наприклад, «якого кольору стіл стоїть ліворуч від тебе?»
  Цікаве за темою:  Арахноідальной кіста головного мозку: симптоми і лікування

  Развитие пространственного мишления младших школьников и дошкольников

  Як ми бачимо, незважаючи на вузьку методологічну базу розвитку мислення простору у дітей дошкільнят, батьки самі в змозі розробити завдання і перевірочний тест, що вимагають орієнтування в просторі і знання основ математики.

  Розвиток в молодшому шкільному віці

  Як ми вже говорили, мислення, пов’язане з простором, формується шляхом участі дітей у різноманітних видах діяльності, таких як: ігри, малювання, ліплення, уроки праці і т. п. Однак, основи знань про формі, протяжності, просторовому положенні і просторової зв’язку даються для молодших школярів на уроках математики. Її курс в молодшому шкільному віці є вкрай обмеженим – він ще не складається з необхідного обсягу завдань з геометрії, що негативно позначається на підготовці дітей до сприйняття геометричних фігур і задач. Дослідження, проведені вченими в школах з дітьми 6-10 років, показують, що гіпотеза про необхідність збільшення обсягу знань з математики і геометрії в початковій школі вірна, на цих уроках відбувається:

 • Збільшення кількості геометричних уявлень, початок яких було закладено у дошкільнят;
 • У школярів молодших класів — формування площинного і просторової уяви;
 • Формуються найпростіші геометричні поняття;
 • Розвиток здатності до використання різних фігур з геометрії (коло, багатокутник, відрізок) в якості бази, коли формуються уявлення про частки величин і вирішується тест;
 • Закладання основ уміння мислити за допомогою геометричних методів: порівняння, аналіз, міркування, висновки тощо;
 • Закладення основ здатності до конструювання;
 • Розвиток потенціалу до творчості і створення нового.
 • У молодших школярів методи розвитку сприйняття простору досить універсальні і ґрунтуються на виконанні завдань на уроках математики.

  Развитие пространственного мишления младших школьников и дошкольников

  Як показують дослідження вчених, в період вивчення математики, формуються різні типи мислення і розумової діяльності, а так само складається приємний емоційний фон на уроках, що загалом сприяє позитивному ставленню до навчання.

  1. Малювання, завдання на конструювання, ліплення, аплікація – все, що обов’язково має супроводжуватися у молодших школярів активним дотиком і вимірюванням, наприклад, кроками, ліктями, пальцями.
  2. На лабораторних роботах молодших класів здійснюється процес дослідження фігур з геометрії та виготовлення багатогранних моделей.
  3. На уроках даються математичні казки, диктанти, засновані на графіку. Багато з них створюються самими учнями.
  4. Активно починають впроваджуватися задачі на розрізання, складання предметів в розумі.
  5. Даються вправи на визначення і подальше зображення предмета, який спочатку дається в зміненому стані.
  6. Створення нових образів. Наприклад, учням пропонується кілька ліній, з яких потрібно сформувати новий образ або предмет.
  Цікаве за темою:  Псевдокисти головного мозку у новонароджених

  Всі ці вправи необхідно проводити для молодших школярів на уроках на регулярній основі, вони сприяють розвитку математичного складу розуму, сприйняття простору, уяви і логіки.

  І на закінчення

  Для того, щоб грамотно і поетапно ввести дитину у світ математичних і геометричних законів, потрібно використовувати початковий досвід орієнтації в просторі, який формується за допомогою взаємодії з різними предметами, оперування геометричними формами, ігрової і трудової діяльності на уроках.

  Розвинуте просторове мислення згодом дасть малюку істотну перевагу перед однолітками – такі діти простіше орієнтуються в новій місцевості, простіше справляються з новими видами діяльності, що в кінцевому підсумку призводить до їх більшої успішності – спочатку у навчанні, а потім і в трудовій діяльності.

  Розвинути просторовий інтелект дитини є одним з основних завдань на уроках початкової школи і дитячого садка, хоча на поточний момент система освіти має прогалини в даному напрямку. У зв’язку з цим батьки самостійно повинні проводити ігри з дитиною, сприяють розвитку сприйняття простору.