Критичне мислення: що це таке


 

Отримання знань про об’єкти, властивості, відносини навколишньої дійсності, які людина не сприймає безпосередньо, може здійснюватися з допомогою мислення різного типу.

Критичне мислення — це певна система суджень, допомагають аналізувати та формулювати обґрунтовані висновки, створювати власну оцінку подій, інтерпретувати його. Можна сказати, що критичне мислення – це мислення високого рівня, що дозволяє ставити під сумнів інформацію, що надходить. Також його визначають, як «оціночне, рефлексивне» або «мислення про мислення».

Для прояснення питання про те, що таке критичне мислення, Р. Підлогу запропонував розділяти його на сильне і слабке. Слабке передбачає мислення егоїста, який зайнятий власними потребами і не використовує його на благо. Сильне мислення належить особистості без езопової спрямованості.

Не будь-яка розумова діяльність потрапляє під визначення «критичне мислення». До нього не відносяться:

 • запам’ятовування;
 • розуміння;
 • інтуїтивне/ творче мислення.
 • Критичне мислення має багато визначень у філософських і психологічних роботах, але всі дослідники сходяться на думці, що для того, щоб критично мислити, необхідно уміння:

 • аналізувати і синтезувати;
 • здійснювати індукцію і дедукцію;
 • абстрагуватися;
 • інтерпретувати;
 • спостерігати;
 • використовувати логіку;
 • здійснювати сходження від абстрактного до конкретного.
 • Також обов’язково володіння широким кругозором, творчою уявою, стійкими ціннісними установками. В деякій мірі емоційність також може входити у визначення цього поняття.

  Критичність мислення – необхідна якість, яке дозволяє створювати передумови для цивілізованого розвитку суспільства.

  Складові

  Здатність мислити абстрактно – це вміння відволікатися від деяких властивостей дійсності, які в даний час несуттєві, з одночасним виділенням інших – актуальними. Необхідно розрізняти процес абстрагування і абстракцію. Перший передбачає деяку кількість операцій, які ведуть до конкретного результату – абстракції. Під абстракцією можуть виступати найрізноманітніші поняття та речі (у тому числі буденні – такі як будинок, вулиця, дерево тощо). Цей процес нерозривно пов’язаний з іншими поняттями – аналізом і синтезом.

  Цікаве за темою:  Головний біль у годуючої мами

  Критическое мишление: что это такое

  Аналіз – процес, що дозволяє розкласти об’єкт на частини. Синтез – це з’єднання частин, які були отримані за допомогою аналізу, в одне ціле.

  Таке вміння, яке входить в необхідний критерій оцінки критичного мислення, – здатність індуктивно і дедуктивно мислити. Індукція – це умовивід, яке сформоване в процесі міркування від «приватного» до «загального». Дедукція базується на міркуванні від «загального» до «конкретного».

  Сходження від абстрактного до конкретного являє собою проходження двох стадій. Перша передбачає перехід від конкретного до абстрактного визначення. Об’єкт розбивається на складові частини, ознаки та властивості. Друга стадія – сходження від абстрактного до конкретного. На цьому етапі розум людини намагається відновити початкову цілісність розчленованого предмета. Проходження другій стадії неможливо без попередньої першої. Таким чином, відбувається процес, який дозволяє пізнання здійснювати сходження від конкретного до абстрактного, а згодом – навпаки.

  Критичний розум дозволяє людині весь час сумніватися, зважувати всі «за» і «проти». Головні показники критичності розуму – вміння дивитися на припущення, як на можливі гіпотези, що вимагають доказів. Люди з багатою уявою, «фантазери» ризикують висувати нездійсненні плани, тому повинні приділяти увагу розвитку критичності суджень і навчитися цілеспрямовано мислити.

  Розвиток критичного мислення

  Для чого потрібно критичне мислення в повсякденному житті? Воно:

 • допомагає у професійному самовизначенні;
 • дозволяє встановити пріоритети;
 • формує відповідальність за вибір;
 • дає можливість формулювати власні висновки;
 • розвиває здатність до прогнозу наслідків своїх дій;
 • виробляє вміння культурного діалогу.
 • Критическое мишление: что это такое

  Як розвинути критичне мислення? Перш за все, потрібно уявляти, як воно відбувається в послідовності. Його процес складають три стадії:

 • виклик, що дозволяє актуалізувати і узагальнити наявні знання з початкового питання і спонукання людини до активної діяльності;
 • осмислення, яке дозволяє отримати нову інформацію, усвідомити і співвіднести її з наявними даними;
 • рефлексія, яка передбачає цілісно осмислювати й узагальнювати отриману інформацію, привласнити її та виявити власне ставлення до об’єкта.
 • Цікаве за темою:  Головний біль і нудота: причини їх появи

  Можливі самостійні способи розвитку

  Опишемо основні стратегії, що дозволяють підвищити критичність розуму.

  №1. Використання часу, який зазвичай витрачається на «нічогонероблення». Це часом пропонується використовувати в якості самоаналізу – наприклад, в кінці дня. Необхідно відповісти на деякі питання:

 • використав(а) я сьогодні методи, що розвивають критичний розум;
 • були вони ефективні;
 • що я робив(а) для досягнення своїх цілей.
 • Критическое мишление: что это такое

  Найкраще відповідати на ці запитання письмово, у вигляді щоденникових записів.

  №2. Опрацювання проблем. Один день слід віддавати під одну проблему. Слід сформулювати і визначити, як вона співвідноситься з життєвими цінностями і потребами. Її необхідно вивчити, щоб зрозуміти, чи можливо на неї впливати і які дії необхідно зробити для її вирішення. Обов’язкова умова – визначення своїх можливостей, які дозволять вирішити питання в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Після цього необхідно вибрати стратегію для вирішення і дотримуватися її.

  №3. Розвиток інтелекту.

  Слід кожні кілька днів працювати над розвитком критичності розуму, а саме однієї конкретної боку – логічного мислення, аналізу, дедукції і т. п.

  Щоб ефективно розвинути критичне мислення, не варто довіряти авторитетам. Призма сприйняття чужого часто спотворює інформацію. Саме тому так важливо самому звертатися до першоджерела і самостійно знайомитися з питанням.

  №4. Фіксування успіхів у щоденникових записах.

  Щотижня варто записувати у щоденнику емоційні значущі ситуації, опис реакцій на них і аналіз їх витоків. Варто відповісти на такі питання: що нового про себе я зміг(ла) дізнатися, завдяки цим ситуаціям? Що можна було б зробити по-іншому, якщо б довелося переживати їх знову?

  Необхідно розуміти, що розвиток критичності розуму – це довгий процес, і було б оптимальним його взагалі не переривати.

  Цікаве за темою:  Головний біль після сну

  Отже, критичне мислення визначають по-різному, але мають на увазі таке мислення, яке дозволяє робити власні висновки на основі інформації, що надходить і користуватися ними для вирішення актуальних проблем. У деяких випадках таке мислення можна розвивати самостійно.